Privacy

Spelonk Natuurbeleven is de werknaam van Ineke Jansonius.

Het webadres is https://spelonk-natuurbeleven.nl/

U kunt contact opnemen via spelonknatuurbeleven@gmail.com

Hieronder geef ik per activiteit aan welke gegevens verzameld worden en hoe lang zij bewaard worden. Ik bewaar alle gegevens off-line.

Peuters in het Wild en Kleuters in het Wild

Voor de organisatie van deze activiteiten bewaar ik de alle gegevens die je op het contactformulier invult tot het einde van de activiteit.

Na afloop van  de activiteit wis ik telefoonnummers, dieetgegevens en alles wat je bij overige opmerkingen doorgaf. Bij een betalingsachterstand bewaar ik je telefoonnummer tot de laatste rekening voldaan is. Wanneer je je aanmeldt voor een serie activiteiten beschouw ik de gehele serie als één activiteit.

Namen, mailadressen en de data dat je geweest bent bewaar ik nog 7 jaar voor mijn financiële administratie. Daarnaast kan ik de gegevens gebruiken voor:

  • contact met je opnemen over nieuwe activiteiten (alleen als je daarvoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven)
  • contact met je opnemen over het gebruik van een foto anders dan waarvoor je toestemming hebt gegeven
  • je (zoveel mogelijk) een ander programma bieden als je meerdere keren komt.

Attendering kinderexcursies

Namen en mailadressen die ik via het contactformulier ontvangen heb voor het doorgeven van een maandelijkse attenderingsmail bewaar ik in een hiertoe gemaakt  excel-bestand en gebruik ik alleen voor dit doel. Je kunt je te allen tijde weer afmelden voor deze lijst.

Kinderfeestjes en activiteiten op aanvraag

Na mondelinge afspraken over een kinderfeestje of activiteit op aanvraag, krijg je een schriftelijke bevestiging waarin ook je contactgegevens opgenomen zijn. Door akkoord te gaan met deze bevestiging ga je akkoord met het uitvoeren van de activiteit op deze wijze en het bewaren en gebruiken van je contactgegevens ten behoeve van de activiteit.  Na ongeveer een jaar verwijder ik de persoonlijke gegevens uit het contract. De facturen met contactgegevens blijven de wettelijke termijn bewaard.

Beeldmateriaal

Op mijn website gebruik ik beeldmateriaal. Ik heb geprobeerd alleen eigen foto’s zonder personen en foto’s met toestemming te gebruiken.

Mocht je een foto zien die niet aan deze criteria voldoet dan kun je verzoeken om de foto te laten verwijderen.

Overige

Ik geef geen persoonsgegevens aan derden en zal je alleen van activiteiten van derden op de hoogte brengen als ik denk dat ze aanvullend zijn op het programma dat ik je te bieden heb.

Ik gebruik geen cookies die persoonsgegevens verzamelen.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens

Je kunt via het contactformulier opvragen welke gegevens van jou zijn opgeslagen, en deze laten corrigeren of verwijderen.

Gegevens in de financiële administratie blijven volgens wettelijk voorschrift tot 7 jaar na afloop van het jaar van de activiteit bewaard en worden daarna verwijderd. De termijn van bewaring van mutaties bij de bank wordt bepaald door de bank zelf.

Bewaring van de persoonsgegevens

De gegevens worden offline bewaard in een of meer bestanden met back-up.

E-mails aan meerdere personen worden verstuurd met de geadresseerden in het “bcc” veld, zodat de ontvangers niet elkaars e-mailadres te zien krijgen.

Bij Spelonk Natuurbeleven werkt slechts één persoon. Alleen deze persoon heeft toegang tot de gegevens. Alleen na overlijden of bij ernstige ziekte zal toegang tot persoonsgegevens aan een derde verleend worden om de zaken waar te nemen of het bedrijf te beëindigen.

Klachten
Bij klachten over de manier waarop Spelonk Natuurbeleven met de persoonsgegevens omgaat, die niet in gesprek naar tevredenheid worden opgelost heeft iedere betrokkene het recht om de klacht voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374,
2509 AJ Den Haag, website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.